Praktický lékař
pro děti a dorost

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami:

MUDR. KLÁRA OTÁHALOVÁ

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

ORDINACE

STŘELNIČNÁ 1284/51a
PRAHA 8

KONTAKT

+ 420 251 628 618

+ 420 604 118 416

KLARA.OTAHALOVA@SEZNAM.CZ